Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Δείτε νέο ΦΕΚ 2090 / 31/07/2014 ΑΡΘΡΟ 88

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ (ΦΕΚ 2044 / 22/08/13 /ΑΡΘΡΟ 88)

Σύμφωνα με τη νέα αγορανομική διάταξη του υπουργείου οικονομικών ο/η διαχειριστής/στρια πολυκατοικίας θα πρέπει να υποβάλλει τα παραστατικά δαπανών σε επιχειρήσεις έκδοσης κοινόχρηστων δαπανών κτηρίου και οι οποίες θα πρέπει να διατηρούν αρχείο αυτών για (2) χρόνια. Το φεκ αναφέρει τα εξής:

Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, οφείλουν να λαμβάνουν από το διαχειριστή τα πρωτότυπα των παραστατικών των δαπανών και να κρατούν αντίγραφα αυτών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση άρνησης του διαχειριστή να παράσχει τα εν λόγω στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως και εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 2. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν διαχείριση πολυκατοικιών υποχρεούνται να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων εκτός από τον πίνακα κοινοχρήστων και αντίγραφα παραστατικών και δαπανών.
3. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.
4. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€2000 ). Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.